13. juunil kogunesid JAEKi nõukogu liikmed, valdade arendustöötajad ja JAEKi meeskond laiendatud nõukogu seminarile. Kohtumise eesmärk oli maakonna tulevikuplaanide tegemine ja  vastastikkuste ootuste kaardistamine. 2024 aastal avanevad uued toetusmeetmed ja seetõttu on vaja kokku leppida tegevussuunad, mis mõjutavad piirkonna arengut ja on olulised kõikidele valdadele. Läbivaks märksõnaks otsustati uuel perioodil võtta liikuvus. Lisaks arutati, milliseid alusuuringuid ja analüüse on vaja tegevuste planeerimiseks. Täiendavalt said kaardistatud ootused ja ettepanekud omavalitsustele ja JAEKile.

Kuigi omavalitsuste ja JAEKi tegevused on erinevad, on meil eesmärk ikka üks – parandada meie inimeste elukvaliteeti. Tihedam koostöö aitab eesmärke ja ressursse  ühtlustada ning olemasolevaid vahendeid paremini kasutada.

Päev oli tulemuslik, jagati mõtteid ja kogemusi. Samuti selgusid kitsaskohad, mida lahendades saab meie tegevus veel tulemuslikum olla. Siit on kuhu edasi minna!