2023 aasta märtsis võtsid Jõgeva maakonna volikogud vastu Jõgevamaa arengustrateegia 2035+  muudatused.

Tutvu dokumendiga JAEKi kodulehel