Juba sel laupäeval, 4. juunil  saavad Sadala rahvamajas kokku aktiivsed kogukonnaliikmed Jõgevamaa  esimestel loometalgutel.

Nagu Võrumaa Vunki Manol ja Tartumaa loometalgutel soovime ka meie anda Jõgevamaa kogukondadele hoogu juurde oma probleemide lahendamisel ja julgustada neid kohaliku elu arendamises aktiivsemalt osalema.
Talgutel lahendamiseks on 5 Jõgevamaa eri paigus olulist teemat:
1. Noorte ettevõtlikkuse arendamine Kääpa kogukonnas
2. Kogukonnakeskus Ulvi külla
3. Vähendame toidu raiskamist
4. Kohaliku tasandi demokraatia- kuidas see toimima saada? 
5. Kogukonnamajade baasil kogukonnateenused –  kas ja kuidas?
Loe teemade kohta täpsemalt https://jaek.ee/loometalgute-teemad-ja-meeskonnad/ 

Teemadega liitunud meeskonnad asuvad laupäeva hommikul mentorite juhendamisel ja koosloomelist metoodikat kasutades ideedele lahendusi otsima, et  õhtuks jõuda edasise tegevusplaani või lahenduskäiguni.  Erinevate oskuste, teadmiste, suhete ja sidemetega inimeste koostöös leitakse loometalgutel teemadele kõige mõistlikumad, kohalikke olusid ja osapooli arvestavamad lahendused. Meie talgupäeva juhib ja suunab Mai Timmi Kasvulava OÜst ja meeskondi abistavad loometalgute kogemustega kogenud mentorid Jorma Sarv, Kertu Vuks, Heleriin Jõesalu ja Taavi Karu. 
Päeva lõpus valib žürii välja parima lahenduse leidnud meeskonna, kes saab teema elluviimiseks rahalise preemia ja JAEKi ning Jõgevamaa Kodukandi mentorluse.

Jõgevamaa loometalguid korraldavad  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koos Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega loodavad talgutega anda Jõgevamaal hoogu juurde uutele algatustele, innustada eri valdkonna inimesi koos kohalikele probleemidele lahendusi leidma ning julgustada inimesi  olema oma kodukohas muutuste algatajaks ja elluviijaks.

Loometalgute läbiviimist toetab LEADER programm ning Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee vald.

Loe Jõgevamaa loometalgute kohta lisaks  https://www.jaek.ee/jogevamaa-loometalgud/.
Vaata ka Tartumaa Loometalgute  2021. aasta võitjate „Kriimani Mõisakino“ loometalgutel osalemise lugu: https://youtu.be/zxQ5ymrC8-s.

Lisainformatsioon: Kersti Kurvits
Kodanikuühenduste konsultant
e-post: kersti@jaek.ee või tel. 520 8423