Vabariigi aastapäeva eel  kogunesid Mustvee Kultuurikeskuses Jõgevamaa arendajad ja toetajad, et üheskoos tunnustada neid, kelle panus on olnud eriti silmapaistev. Jõgeva maakonna valdade vallavanemad tänasid kõiki kutsutuid nende panuse eest.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu esimees ja Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm tõi oma kõnes välja JAEKi 2022 tegemised: „2022.aasta oli omamoodi pöördeline aasta ka Jõgevamaa Arendus ja Ettevõtluskeskusele. Üle jõgevamaa sai alustatud mitmete strateegiliste tegevuste planeerimisega. Plaane võib alati muuta, peaasi, et need ikka olemas on. Alustasime maakonna mainekava koostamist. Alustasime Maakonna arengukava üle vaatamisega, et piirkonna arengut ühiselt planeerida. Koostöös valdadega koostati Kliima ja energia kava – tänu tehtud tööle teame nüüd, kuidas maailma jaoks paremini toimetada. Ära sai ära tehtud mitmeid olulisi algatusi: Kogukonnad kohtusid loometalgutel, et oma unistustele innustust saada ja plaanid ellu viia.  Hoo said sisse mitmed tegevused noortele ja koolidele, näiteks rahatarkuse mentorklubi õpetajatele. Mitmed Jõgevamaa organisatsioonid, seal hulgas MTÜd, leidsid tee Kesk-Eesti Ettevõtlus Inkubatsioonikeskusesse, et oma äriideed koos mentorite ja spetsialistidega ellu viima hakata.“

Jõgeva vallavanem Anglela Saksing lisas: „Eestlane on olnud läbi ajaloo maarahvas. Meie juured on maa sees, maa on meid hoidnud, toitnud, katnud, ning pakkunud abi ja varju ka kõige raskematel aegadel. Ka tänasel päeval, kui meil on raske, on inimestel kombeks pöörduda looduse poole. Kui me tahame aega maha võtta, läheme üldjuhul samuti loodusesse. Just loodus on see, mis hoiab inimesi kahe jalaga maapeal ja hoiab alles selle miski, mida nimetatakse talupojatarkuseks. Ega siis asjata ole öeldud, et jõgevamaalased peavad lugu oma ajaloo ja kultuuripärandist, on töökad ja teadmishimulised.“

Mustvee vallavanem Indrek Kullam tõi välja mõned murekohad: „Keeruliste sündmuste keerises on oluline, olla heas ja õiges seltskonnas (NATO, Euroopa Liit). Selline hea seltskond võiks olla ka meil Jõgeva maakonnas. Mida kõike me siis suudaksime! Täna pean tunnistama, et meil on Jõgevamaa ülest koostööd, aga seda on vähe. Igal vallajuhil on oma vallaelu korraldamisega niipalju hõivatud, et ühistegevusele ei jätku piisavalt aega. Ja ikka vaatame lootusrikkalt tulevikku ja loodame, et homme on meil parem Jõgevamaa ja meil on oma Eesti.