Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on maakondlik arendusorganisatsioon, mis aitab kaasa maakonna terviklikule ja tasakaalustatud arengule, pakub professionaalset nõustamisteenust ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ning koordineerib kohalike omavalitsuste ühist ja maakonnaülest arendustegevust. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Sihtasutuse nõukogu kuulutab välja konkursi
JUHATUSE LIIKME LEIDMISEKS 

Ootame oma meeskonda inimest, kelle tööülesanneteks on maakondliku arenduskeskuse igapäevane juhtimine, maakondlike arendustegevuste elluviimise algatamine ja nendes osalemine ning erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide juhtimine.

Tööülesanded:

 • sihtasutuse igapäevane juhtimine, jätkusuutliku ning korrektse töö tagamine, sh asjaajamise, personalitöö, kommunikatsiooni, töökorraldus- ja haldusküsimuste ja finantstegevuse korraldamine;

 • maakonna arendustegevuste ja -projektide kavandamine, koostamine ja elluviimine;

 • Jõgevamaa omavalitsuste vahelise koostöö korraldamine ja edendamine, koostöö partnerorganisatsioonidega (kohalikud omavalitsused, ministeeriumid, riigiasutused jt);

 • Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ja maakondlike arenguhuvide esindamine nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.


Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;

 • eelnev juhtimise kogemus;

 • head teadmised kohaliku omavalitsuse ja avaliku sektori toimimise põhimõtetest;

 • teadmised EL programmidest ja projektijuhtimise ning -kirjutamise alased teadmised ja kogemused;

 • väga heal tasemel eesti keele ja heal tasemel inglise keele oskus;

 • arvuti kasutamise oskus (MS Office programmid);

 • väga hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, kõrge stressitaluvus ja usaldusväärsus;

 • B-kategooria juhiluba.


Kasuks tuleb
eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus sektoris ja Jõgeva maakonna tundmine.
Omalt poolt pakume täistööajaga põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd ning sõbralikku ja toetavat meeskonda.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 06. aprilliks 2022 e-posti aadressil karro.kulanurm@poltsamaa.ee järgmised dokumendid: elulookirjeldus, motivatsioonikiri koos palgasooviga, lühiessee teemal „Arenduskeskuse ja selle juhi roll Jõgeva maakonna arendustegevustes“.

Kontaktisik: nõukogu esimees Karro Külanurm, tel 505 7909. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.