Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) poolt jagatava kogukonna eestvedaja  stipendiumi eesmärk on toetada motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedajaid, kes on kogukonna elujõu kasvatajad ja uute arengusammude innustajad ning eelduste loojad kogukonna ja kohaliku omavalitsuse partnerluseks.

Stipendiumi saab taotleda enesearenguks ja motivatsiooniks endale eraisik, kes on oma kogukonna eestvedaja. Stipendiumisummaga ei ole kohustust midagi soetada või korraldada mingit üritust, aga soovi korral võib seda teha. Pigem on see eestvedajale kompensatsiooniks / tasuks kogukonna heaks tegutsemisel, stipendiumi võib näiteks kasutada  enda koolituste, õppereiside jm kogukonna heaks tegutsemisel vajalike oskuste omandamiseks.

Stipendiumi taotlemisel tuleb koostada tegevuskava, mille kavandamisel ja hilisemal elluviimisel tuleb kaasata mentor, kellele KÜSK maksab stipendiumiväliselt tasu. Kogukond on selle stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil Eestis tegutsev inimeste rühm.

Stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on maksuvaba ja saaja ei pea stipendiumi tuludeklaratsioonis deklareerima. 
Kokku on KÜSKil stipendiumifondis jagada 105 000 eurot. Stipendiumi kasutamise periood on 1. august 2024 kuni 30. aprill 2025.

Taotluse esitamise tähtaeg on 6. mai 2024.
Taotlus tuleb esitada kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login  ning taotlusega koos tuleb esitada: 
  * stipendiumi taotleja elulookirjeldus (CV);
  * mentori poolt digiallkirjastatud vormikohane kinnituskiri;
  * üks kaaskiri, mille on digiallkirjastanud vähemalt viis kogukonnaliiget, mis kinnitab taotluse ja tegevuskavaga tutvumist ja selgitab, miks on eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine vajalik.

Põhjalikum info taotlemise tingimustest, stipendiumi statuut ja lisade vormid ning hindamiskriteeriumid  on KÜSKi kodulehelt  

Stipendiumikonkursi infoseminar toimub 28. märtsil 2024 kell 10:00 keskkonnas Zoom. Link infoseminarile

Lisainfo ja stipendiumitaotluste koostamisel nõustamine: Kersti Kurvits, vabaühenduste konsultant, tel 520 8423, kersti@jaek.ee