Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutab välja stipendiumikonkursi, mille eesmärgiks on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedajate esiletoomine ja toetamine.

Kogukonnana mõistetakse selle konkursi raames piirkondlikult määratletavat ja ühe omavalitsuse territooriumil ühise eesmärgi nimel tegutsevat inimeste rühma.
Õigus stipendiumile kandideerida on kogukonna poolt eestvedajana toetatud eraisikutel.
Stipendiumi statuut

Stipendiumi kasutamise periood on 1. aprill – 31. detsember 2022.
Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on maksuvaba. Kokku jagatakse stipendiumideks 125 000 eurot.

Stipendiumi taotlemisel ja tegevuste tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ning elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes nõustab stipendiumi taotlejat kogu tegevusperioodi vältel.  Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja ise lähtuvalt planeeritud tegevuste iseloomust ja vajadusest ning mentorit tasustab KÜSK eraldi lepingu alusel stipendiumi summale.

Taotlus peab olema esitatud taotlusvormil ning sisaldama alljärgnevaid lisadokumente:

  • stipendiumi taotleja elulookirjeldus (CV);
  • mentori kinnituskiri valmisoleku kohta olla stipendiumitaotleja mentoriks tegevuste elluviimisel;
  • vähemalt viie kogukonnaliikme poolt digiallkirjastatud kaaskiri, mis kinnitab taotluse ja tegevuskavaga tutvumist ja selgitab, miks on eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine vajalik.


Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022.
Stipendiumitaotlus koos nõutud dokumentidega allkirjastatakse ühes digikonteineris ja saadetakse taotlustähtajaks KÜSKi e-posti aadressil kysk@kysk.ee.
 
Infoseminar taotlejatele toimub 23. novembril kell 16.00 – 18:00 zoomi keskkonnas. Registreeri end infoseminarile siin Registreerumise tähtaeg on 19. november või kuni kohti jätkub.

Taotlusdokumendid:
Taotlusvorm
Aruandevorm
Kaaskirjavorm

Lisainfo: KÜSK kodulehel https://www.kysk.ee/kes22 ja Kerstin Rei, tel 5854 5754, e-post Kerstin.Rei@kysk.ee