Õpetaja elukutse on üks seesugustest, mille mõju võib olla määrav klassitäite laste edaspidises elus. Uus õppeaasta on algamas ning olulisima valdkonna osalised alustamas pingutuste rohket tööd. Algava õppeaasta eel, 25 augustil, korraldab JAEK õpetajate iga-aastase konverentsi pisut teisiti. Jõgevamaa haridusasutuste töötajate õppeaasta eelsel kokkusaamisel arutletakse taas pisut Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktori eestvedamisel ettevõtluse integreerimise võimalustest  õppetöösse. Eesmärgiks on omavaheline mõnus kokkusaamine ning mõtete vahetamine enne kiiret õppetööd. Valdkonnapõhiseid konverentse ning koolitusi on õppeasutuste töötajatel sel aastal kuhjaga. Otsustasime, et seekord tekitame võimaluse kokku saada, töö-tormi hetkeks kõrvale jätta ning kaugemate kolleegidega mõtteid vahetada. Haridusasutuste töötajatele esineb Alen Veziko oma kaunite lugudega.

Oluline osa üritusel on tunnustada meie õpetajaid. Välja kuulutatakse kevadise „Aasta õpetaja“ konkursi Jõgevamaa parimad 8 kategoorias. Tunnustamist väärivaid tegusid on meie õpetajad teinud veel, aga sellest juba edaspidi

Üritusel osalemiseks on vajalik registreerida. Registreerimislink on edastatud kõigile koolidele.