Sotsiaalse Innovatsiooni Labor (SiLab) kutsub kohalikke omavalitsusi osalema KOVide arenguprogrammis “Kogukonna koosloome labor”. 

 Programmiga oodatakse liituma omavalitsusi, kes soovivad edendada koostööd kogukondadega kohalike probleemide lahendamisel ja arendada selleks välja oma vallas/linnas kogukondade koostöövõrgustikud ja koosloome-platvormid.

 Programmiga pakutakse omavalitsustele  tuge ja praktilisi tööriistu koosloome-platvormide arendamiseks ja testimiseks ning arutelude kavandamiseks ja läbi viimiseks.
Programmi kuuluvad igakuised virtuaalsed kohtumised, mini-mentorlus ja kohtumine õpisemuga. Lisaks on programmis kahepäevane praktiline koosloome-tööriistade koolitus, mis toimub Tallinnas ja Tartus füüsilise kokkusaamisena juuni alguses.
Loe lähemalt kogu programmi kohta
: https://koosloome.ee/kogukonna-koosloome-labor/

Labori töötube juhib Kaie Koppel, kogukonna kaasamise ja koostöö mudelit arendab Susanna Kuusik, koosloome koolituse viib läbi Rasmus Pedanik, programmi koordinaator on ja mini-mentorlusi viib läbi Evelin Kostabi.

Programm alustab 20.aprillil 2023 ja lõppeb detsembris 2023.

Osalema oodatakse kohalike omavalitsuste meeskondi, kuhu on soovitavalt kaasatud kogukonna kaasamise eest vastutavad ametnikud (ka volikogu liikmed). Sobiv meeskonna suurus on 3-4 inimest.

Ootused programmiga liitujatele:

+ Meeskonnal on konkreetne teema või probleem, mille lahendamisse kogukonda soovitakse kaasata (see võib olla ka nt arengukava koostamine või valla üldine juhtimine).
+ Teema on seotud valla arengukava tegevuskava ja/või tööplaaniga.
+ Vallavanema/abivallavanema kinnitus/ootus teemaga tegelemiseks.
+ Meeskonnal on motivatsioon osaleda ja teemasse panustada.

Kui kogukonna koosloome labori programm pakub huvi, siis saab selle kohta rohkem teada ja küsimusi esitada infopäeval  23. märtsil kella 15.00 – 16.30. Infopäev on  Zoomis. Registreerimine infopäevale https://forms.gle/F8jE756bNR4urnGVA

Programmi virtuaalsed kohtumised  toimuvad: 20. aprillil; 18. mail; 24. augustil; 21. septembril; 19. oktoobril; 16. novembril ja 7. detsembril.

Praktilised koosloome-koolitused 8. ja 16. juunil Tartus ja 9. ja 15. juunil Tallinnas

Oma valla meeskonnaga koosloome labori  programmis osalemise soovist tuleb teada anda enne  30.märtsi  siin: https://forms.gle/RFsNvsfHG2TP8fqX7

Lisainfo ja küsimused programmi kohta: Evelin Kostabi, Sotsiaalse Innovatsiooni Labor,  tel 5044576, e-post: evelin@koosloome.ee