4.-13. veebruarini 2023 on avatud Jõgevamaa Koostöökoja  Leader-projektide taotlusvoor ettevõtluse ja kogukondade investeeringute ning maakondlike ühisprojektide ja koolituste meetmetes

Taotlused tuleb esitada e- pria keskkonnas hiljemalt 13. veebruaril 2023 kella 15.00-ks.

Taotlusi võetakse vastu Jõgevamaa Koostöökoja järgmistes meetmetes:

meede 1.2 – Ettevõtluse investeeringud kõikides piirkondades (1.2.1, 1.2.2 ja 1.2.3);

meede 2.2 – Kogukondade investeeringud Põltsamaa ja Peipsi piirkondades (2.2.1 ja 2.2.3)

meede 3 – Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused.

Nõutud dokumendid:

  • Investeeringu või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja hinnavõrdlustabel;
  • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon;
  • Ehitustegevuse puhul tuleb kasutada PRIA hinnapakkumuse ja eelarve vorme;
  • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
  • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot;
  • Taotleja organisatsiooni ja projekti tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil;

NB! Ehitusprojektide jm spetsiifiliste materjalide failid lisage soovitavalt pdf vormingus. 

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga.

Soovijatel on võimalik kokkuleppel tulla Koostöökotta tasuta nõustamisele.
Lisainfo: Kaire Kaasik, kaire@jogevamaa.com,  tel 5307 0870.

Taotlusvooru eelarve:
– Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 1.2.1): 73 915 eurot;
– Ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas (meede 1.2.2): 23 099 eurot;
– Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 1.2.3): 13 782 eurot;
– Kogukondade investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 2.2.1): 37 318 eurot;
– Kogukondade investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 2.2.3): 8530 eurot;
– Maakondlike ühisprojektide ja koolituste meede (meede 3): 39 389 eurot.

Lisainfo: Kersti Kurvits, vabaühenduste konsultant,
tel. +372 520 8423kersti@jaek.ee