Kohaliku omaalgatuse programmi  kevadvoor ootab vabaühenduste taotlusi 1. aprilliks 2024

Maakonna mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taaskord küsida toetust kohaliku kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks. Programmist saavad toetust projektid, mis aitavad kaasa  tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. 

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

Kogukonna areng  – meede toetab toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms).

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendaminemeede toetab toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Näiteks asjade, mööbli, vahendite ostmine, ehitustegevus, remonditööd jms).

Toetuse taotlejaks saavad olla Jõgeva maakonnas tegutsevad programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides küla, aleviku, alevi, valla või linna piires tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. 

Toetuse summa:    
       – Kogukonna arengu projektidele maksimaalselt 2500 €
       – Investeeringu ja kogukonnateenuste arendamise  projektidele maksimaalselt 4000 €

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. 
Lisainfo programmist koos taotlemise juhenditega https://jaek.ee/kop-2024/.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1.aprill 2024 kell 16:30.
Taotlused tuleb esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonnas https://etoetus.rtk.ee

Infopäev taotlejatele toimub teisipäeval 5. märtsil kl 14.00 – 17.00  Zoomi veebikeskkonnas. 
Link infopäeval osalemiseks:  https://us02web.zoom.us/j/85026821275?pwd=YVhnUU95d3IrV0F6WmoxWS9tdTRWZz09
Infopäeva teemad:  *nõuded taotlejale ja taotlusele  *taotlusvormi täitmine e-toetuse keskkonnas  *aruandevormi täitmine  *taotluste hindamine hindaja pilgu läbi

Lisainfo taotlusvoorust ja projektide nõustamine: Kersti Kurvits, KOP maakondlik menelteja, tel 5208423, e-kiri: kersti@jaek.ee