11 erinevat Jõgevamaa vabaühenduste projekti said toetuse kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) selleaastases kevadvoorus.

KOP toetab vabaühenduste projekte, mis on suunatud tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. Jõgevamaal esitati taotlusvooru kokku 31 projekti, millega küsiti toetust kokku 80 029,69 eurot. Kahjuks oli raha jagada ainult 28137 eurot, millest jätkus 11 projekti toetamiseks. Kõige enam laekus taotlusi Mustvee vallast -13, Põltsamaalt 10 ja Jõgeva vallast 8.

Kevadvooru KOPi toetusega saab Kamari Haridusselts oma külamaja juurde välikogukonnaköögi, Spordiklubi Toonus-Sport rajab Põltsamaale petankiväljaku, renoveeritakse Puurmani sauna ja Tapiku külamaja saali.  Sadala rahvamaja juurde paigaldatakse varikatustega istumispingid ja Piilsi koolimajale mälestustahvel ning külaplatsile viidapuu endiste külade nimedega.  

Lisaks investeeringutele toetati erinevate sündmuste ja õpitubade toimumist: Lohusuus korraldab MTÜ Logovest maitse- ja ravimtaimede huvialaringi, Avinurme kandi külade elanikud  tõstavad oma teadmisi keskkonnahoiust ja mõistlikust taaskasutusest ning õpivad kangast kuduma. Paduvere Talumuuseumi 50aastane tegutsemine saab KOP teotusega raamatuks trükitud.   

Kohaliku omaalgatuse programmi rakendab alates 2018. aastast maakonnas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, projekte hindab maakondlik hindamiskomisjon. Selle aja jooksul on toetatud 91 projekti kogusummas 179 562 eurot.

Kohaliku omaalgatuse programm toetab maakonna vabaühenduste projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ja kogukonna ühtsustunde tugevnemisse, samuti kogukonnale vajalike objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Järgmine KOPi taotlusvoor on tähtajaga 1. oktoober 2021.

Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant