Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) toetab  tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimist ja püsimist. Toetust saab küsida kahest meetmest ja aastas on 2 taotlusvooru. Maksimumtoetuse summa on 4000 eurot. 

3. aprillil lõppenud KOP kevadvooru esitati Jõgevamaa vabaühenduste poolt 34 taotlust: Kogukonna arengu meetmesse 17 projekti ja 17 projekti Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse.
Kokku küsitakse KOPist projektidega toetust 68828,20 eurot, taotlusvoorus on jagada ainult 29 199,60 eurot.

Taotlusi laekus enam-vähem võrdselt kõigist kolmest vallast:  Mustveest 11, Jõgevalt 10 ja Põltsamaalt 13 taotlust.
Projektidega soovitakse toetust suvistele külapäevadele ning kogukonna kokkusaamistele mõttetalgutel ja külakonverentsil.  Plaanitakse korraldada käsitöö- ja keskkonnateemalisi koolitusi, lastelaagreid ning korraldada talguid.  
Investeeringute ja teenuste arendamise meetme toetusega on kavandatud külaplatsi arendamisi, külamajja mööbli ja muude vahendite soetamist ning kohalike kriisiabikeskuste loomist.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusel on taotluste menetlemiseks ja otsuste tegemiseks aega 50 tööpäeva, millised projektid kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvoorus toetust saavad, selgub juunikuu alguseks. 

Lisainfo: Kersti Kurvits, maakondlik KOP menetleja, tel 520 8423kersti@jaek.e