Jõgevamaa vabaühendustel saavad lähikuudel esitada taotlusi kohaliku omavalitsuse 2022. aasta eelarvest toetuse taotlemiseks.

Põltsamaa  vallas saavad toetust taotleda kõik valla seltsingud ja registreeritud ühingud, kes tegelevad valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega.

Toetuse andmise eesmärk on arendada ja laiendada Põltsamaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu tegevusi, mis tagaks Põltsamaa valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise ja soodustavad valla elanike koostööd.
Toetuse liigid on: tegevustoetus; ürituste korraldamise toetus ja projektitoetus.

Taotlus toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada hiljemalt 15. oktoobriks. Taotlemine on iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Lisainfo taotlemise kohta Põltsamaa valla kodulehel: https://www.poltsamaa.ee/mtu-de-toetamine

————————————————————————————————————————-
Jõgeva valla
poolt antava mittetulundustegevuse toetuse eesmärk on
toetada tegevusi omaalgatuse arendamiseks, mis tagavad Jõgeva valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise turismi, keskkonnakaitse, tervishoiu, noorsootöö, rahvakultuuri, hariduse ja sotsiaalsekaitse valdkondades.

Tegevustoetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste asukoht ning seltsinglaste rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Jõgeva vallas.
Projektitoetust võivad taotleda kõik isikud Jõgeva valla arengule suunatud tegevusteks.

Taotlus toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks.
Taotlust saab esitada veebikeskkonnas ja ka paberkandjal.

Lisainfo  taotlemise kohta valla kodulehel: https://xn--jgeva-dua.ee/mtu-toetus

—————————————————————————————————————————
Mustvee valla
poolt antava mittetulundustegevuse toetuse eesmärk on
laiendada Mustvee vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, sotsiaali ning külaliikumise võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

Taotlus toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks.
Taotlust saab esitada veebikeskkonnas ja ka paberkandjal.

Lisainfo taotlemise kohta valla kodulehel: https://mustveevald.kovtp.ee/mtu-taotlus