Külalislahkusel on oluline roll külastajate hoiakute ning rahulolu ja seeläbi ettevõtte ning sihtkoha konkurentsivõime kujundamisel. Külalislahkus võimaldab paremini mõista külastajat ja töötajat, arendada külastajakeskseid turismitooteid ja keskkonda ning muuta pakkumise meeldivaks, personaalseks, eristuvaks ning väärtuslikuks kogu külastajateekonna ulatuses, tõstes seeläbi ettevõtte ja sihtkoha kui terviku efektiivsust ja konkurentsivõimet.

Arenguprogrammi eesmärk on edendada külalislahkust Eesti turismiettevõtetes ja sihtkohtades ning seeläbi tõsta turismiettevõtete ja sihtkohade arendus- ja turundusorganisatsioonide teadlikkust, külastajate rahulolu ning ettevõtete ja sihtkohtade konkurentsivõimet turismis nii sise- kui välisturgudel.

Ootame külalislahkuse arenguprogrammiga liituma ettevõtteid, kellel on soov arendada külalislahkust!

Jõgeva-, Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaa turismiettevõtjatele – registreeru 11. septembriks!

Rohkem infot ja registreerimine https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/teenused-ja-toetused-turismisektorile/turismiettevotete-ja-sihtkohtade-kulalislahkuse-arenguprogramm?fbclid=IwAR2KeXMqHPpzFVFVE2wnPEHJC43cyeKBrCcdb_Gf7cL7SYbBoxzEpMCpB2s

🍓 Uued teadmised käes ainult nelja seminariga!
🍓 Praktiline nõu uue personali värbamiseks ja koolitamiseks ning olemasoleva motiveerimiseks
🍓 Loengud erinevatelt põnevatelt lektoritelt
🍓 Uued tutvused ja võimalikud koostööpartnerid piirkonna ettevõtjate seas