Jõgevamaa II loometalgud toimuvad 13. aprillil Esku koolimajas. Ideekorje talgutel lahendamist vajavate probleemide väljatoomiseks on lõppenud.
Kokku esitati maakonnast 12 erinevat ideed, millest korraldusmeeskond valis välja seitse, millel oli sisu ja mõõdet loometalgutel laiemaks aruteluks ja lahenduskäikude leidmiseks.  

20. märtsini saab igaüks valida omale huvipakkuva teema ja liituda selle lahendajate  meeskonnaga.
Meeskondadesse liituma on oodatud kõik, kes soovivad oma kodukoha probleemide lahendamises ja uute algatuste arendamises kaasa lüüa: eraisikud,  kogukondade ja vabaühenduste esindajad, noored, ettevõtjad, ametnikud, kohalike omavalitsuste esindajad ja kõik teised huvilised. Igasse meeskonda ootame kuni 6 osalejat nii Jõgevamaalt kui ka kaugemalt.

Tutvu loometalgute teemadega ja  liitu meeskonnaga:

1.Digiside põlvkondade vahel: muna õpetab kana.   Loe teema tutvustust!  Meeskond on komplekteeritud!

2. Avijõe puhkeala korrastamine.  Loe teema tutvustust.   Meeskond on komplekteeritud!

3. Mitte ainult arukas, vaid ka ilus Kääpa küla.  Loe teema tutvustust.    Registreeri end meeskonda!

4. Linnakogukonnad aktiivseks – asumiseltsid  Jõgevamaa linnadesse.    Loe teema tutvustust.  Registreeri end meeskonda!

5. Passiivsed kogukonnaliikmed aktiivseks!  Loe teema tutvustust Registreeri end meeskonda!

6Kogukond kui kohaliku omavalitsuse partner. Loe teema tutvustust.   Registreeri end  meeskonda!

7. Roela mõisa ajalugu nähtavaks.  Loe teema tutvustust.   Registreeri end  meeskonda!

Meeskondadesse registreerimine on avatud kuni 20. märtsini või niikaua, kuni meeskonnaliikmete arv (6) on täidetud. 

Meeskonnad saavad kokku 13. aprillil Esku koolimajas, et talgujuhi  ja mentorite abiga talgupäeva jooksul teemas toodud probleemile edasine tegevuskava või lahenduskäik leida. 

Päeva lõpus valib žürii parima lahenduse leidnud meeskonna või meeskonnad, kes saavad rahalise auhinna oma idee elluviimiseks. 

Jõgevamaa loometalgute põhjalikum info ja meeskondadesse registreerimine  JAEKi kodulehel https://www.jaek.ee/jogevamaa-loometalgud/.

Lisainfo: Kersti Kurvits,vabaühenduste konsultant, tel 5208423, e-kiri: kersti@jaek.ee