Laupäeval Sadala rahvamajas toimunud esimesed Jõgevamaa loometalgud võitis “Noorte ettevõtlikkuse edendamine Kääpa külas” meeskond. Teisena pälvis tunnustuse meeskond “Vähendame toidu raiskamist”.
 
Võitja meeskonna idee on luua Kääpa küla noortega Kalevipoja Koja õuealale minipannkoogi kohvik, kus noored saaksid suveperioodil ettevõtluskogemusi.
 
Toiduraiskamise vähendamiseks soovitakse rajada ja edasi arendada toidukappide teemat, kaasata toidujagamisse enam vabatahtlikke ja vabaühendusi ning haridusasutusi.
 
Mõlemad meeskonnad said rahalise auhinna, mille abil nüüd oma plaane ellu viima hakata.
 
Loometalgutel said kokku Jõgevamaa aktiivsed kogukonnaliikmed, ametnikud ja eksperdid, kes 10 tunni jooksul mentorite abiga ja koosloomelist metoodikat kasutades otsisid lahendusi 5 teemale:
 
1. Kuidas vähendada toidu raiskamist?
2. Kuidas tagada kohaliku tasandi demokraatia?
3. Kuidas tuua kogukonnamajadesse uusi teenuseid?
4. Kuidas luua Ulvi külla kogukonnamaja?
5. Kuidas muuta Kääpa küla noored ettevõtlikumaks?
 
Kõik meeskonnad tegid oma idee lahenduse leidmiseks koos mentoritega tublit tööd ja saadud tulemusi saadakse kindlasti oma kogukonnas kasutada.
 
Vaata loometalgute pildigaleriid SIIT 
 
Loometalgute ideeks on julgustada ja innustada inimesi kohalikus elus ja arengutes aktiivsemalt osalema ning kasutada selleks Võru- ja Tartumaa loometalgutel järeleproovitud uuenduslikku koosloome meetodit.
 
Õnnitleme võitjaid ja soovime neile edu oma ideede elluviimisel!
Aitäh ka kõigile teistele meeskondadele, kes talgupäeval oma ideedele lahendusi otsisid ja nii oma kodukohas elu paremaks muutmisele kaasa aitasid!
 
Üheskoos puhume Jõgevamaa kogukondades olevad sädemed lõkkele!
 
Jõgevamaa loometalguid korraldas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega. Rahaliselt toetavad LEADER programm ja Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald.