Avatud on Jõgevamaa loometalgute meeskondadesse registreerimine!

Loometalgutele esitati 6 huvitavat ja eriilmelist ideed üle Jõgevamaa.
Nüüd ootavad need teemad lahendajaid –  vali sind enim kõnetav teema ja liitu selle meeskonnaga Registreerimine on avatud kuni 25. aprilli kella 23:59-ni.  

Tutvu teemadega ja liitu meeskonnaga: https://jaek.ee/loometalgute-teemad-ja-meeskonnad/.

Ootame loometalgute meeskondadesse kõiki,  kes soovivad Jõgevamaa ja oma kodukoha probleemide lahendamises ja uute algatuste arendamises kaasa lüüa.  Teemade lahendamiseks on osalema oodatud kõik huvilised: eraisikud,  kogukondade ja vabaühenduste esindajad, noored, ettevõtjad, ametnikud, kohalike omavalitsuste esindajad jne.

Toome loometalgute meeskondadesse kogukonnaliikmete kogemustega,  ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis  võivad probleemide lahendamisel kasuks olla ja erinevate oskuste, teadmiste, suhete ja sidemetega inimeste koostöös leitakse loometalgutel kitsaskohtadele kõige mõistlikumad, kohalikke olusid ja osapooli arvestavamad lahendused ning tuge saavad uued ja edumeelsed algatused.

Ootame igasse meeskonda vähemalt 6 osalejat. Kehtib põhimõte, kes ees, see mees – ehk kui 6 liiget on registreerunud, siis läheb registreerimine lukku.

Meeskonnad saavad kokku loometalgutel 4. juunil Sadalas, et 10 tunni jooksul mentorite juhendamisel ja koosloomelist metoodikat kasutades startida ühiselt oma ideedele lahenduste leidmise suunas. 

Päeva lõpuks valib  žürii välja parimad meeskonnad, kes saavad rahalise auhinna oma idee elluviimiseks.

Loe loometalgute kohta lisaks JAEKi kodulehel https://www.jaek.ee/jogevamaa-loometalgud/.

Loometalguid korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse ja  Jõgevamaa Koostöökojaga.  Rahaliselt toetavad  LEADER-programm ja Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee vald.

Lisainformatsioon: Kersti Kurvits
Kodanikuühenduste konsultant
e-post: kersti@jaek.ee või tel. 520 8423