Projektikonkursiga aitab Päästeamet parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja toetab kogukondade võimet kriisidega paremini toime tulla.
Taotlusi saavad esitada kõik registreeritud mittetulundusühingud.

Kogukonna kriisikeskusele on võimalik projekti abil tellida näiteks generaatorivalmiduseks vajalikud kaabeldustööd, hankida generaator, meditsiinivarud, vahendid sooja toidu valmistamiseks ning joogivee puhastamiseks ja säilitamiseks, akupangad või valgusallikad.

Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada kogukondade kriisikeskuste (kerksuskeskuste) loomist, kuhu hädasolijad saavad kriisi korral tulla, et saada infot ja abi.

Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsuse ja päästekeskusega.
Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti ellu viiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.

Toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projektikonkursi eelarve on 74000 eurot.

Projekti rahastamistaotlusi saab esitada 21. maini 2023. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.06.–31.10.2023.

Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta ja taotlusvormid saab Päästeameti kodulehelt.

Lisainfot konkursi kohta saab projektikonkursi koordinaatorilt: Piret Valge, tel 5190 5950, e-post: piret.valge@rescue.ee  

Projektikonkursiga seotud sisulistes küsimustes nõustavad vastava piirkonna koordinaatorid: Jõgevamaa projekte nõustab Lõuna päästekeskusest Kaisa Niilo, tel 5199 9903,  kaisa.niilo@rescue.ee  

Lisainfo: Kersti Kurvits, JAEKi vabaühenduste konsultant, tel 520 8423kersti@jaek.ee