Peipsiveere programmi 2017.aasta projekt „Mustvee, Kasepää ja Pala ettevõtlikud noored“ lõppes edukalt!


Peipsiveere programmi projekt „Mustvee, Kasepää ja Pala ettevõtlikud noored” osutus üle ootuste populaarseks ja noortele väga meeldivaks projektiks.  Üle ootuste esitati finaali 14 äriideed, mis oli kaks korda rohkem kui planeeritud.

Kuna eesmärgiks oli kaasa aidata Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna (Mustvee linna, Kasepää ja Pala valla) kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, kohapealsete koolinoorte (7-­12. klass) ettevõtlikkuse arendamise, ettevõtlusõppe toetamise ja ettevõtlusringi korraldamisega, siis usume, et Peipsiveere piirkond sai omale juurde palju inspireeritud ja teotahet täis noori. Mitmed noorte grupid juba tegutsevad oma ideede realiseerimisega ja mõned neist on isegi oma esimesed müügitehingud teinud.

Projektist osa võttis sel aastal üllatuslikult palju noori, alustas 110 ja finaalürituses lõi kaasa 66. Tagasisidena on noortelt tulnud, et ka järgmisel aastal võiks sarnases formaadis projekt tulla, kus noored saavad paari kuu jooksul mitmes erinevas töötoas ennast arendada. Lisaks said noored õppida ettevõtluse põhialuseid, lihvida väljendus- ja esinemisoskusi. Noored kohtusid korduvalt kohalike ettevõtjatega, kes jagasid nõu äriidee püstitamisel, argumenteerimisel ja äriplaanide sõnastamisel. Äriideede hindamisele oli kaasatud kohalikke ettevõtjaid, omavalitsusjuhte, koolide õpetajaid ja maakondlik Arenduskeskus.

Ehkki tänase seisuga pole informatsiooni õpilas- või minifirma loomise kohta, siis mitmete finaali jõudnud noorte ideed olid õpilasfirmaga elluviimiseks vägagi sobivad.

Projekti mõjus noortele inspireerivalt ja julgustavalt, et luua ka ise ühel päeval oma ettevõte, kus kasvõi neid samu ideid edasi arendada.  Tänu esinemisoskuste treenimisele ja improtrupi treeningule noortega, püsis huvi ettevõtlusringis osalemiseks paljudel. Kõik noored said ettekujutuse ettevõtjaks saamisest, äriplaanidest, töörollidest, meeskonnatööst ja turundamisest, baas õpilasfirmade asutamiseks on loodud. Projektijuht oli Elis Õis, projekti kutsus ellu Marve Millend.


Peipsiveere ettevõtlike noorte Äriideede 2017 aasta konkursi tulemused:

I koht, 250 eurot, preemiareis – äriidee: Kõrpelaud – Puidust lõikelaud, mis aitab püüda leivapuru. Märt Maik Poolakese, Rasmus Kruusen, Kerdo Aromets ja Christopher Suve (A. Haava nim. Pala põhikool). Nende töö kohta avaldati huvi juba enne finaali, mille toimumise ajaks oli meeskonnale esitatud lausa kolm tellimust. Noored osalesid konkursil valmis prototüübiga.

II koht, 150 eurot, preemiareis – äriidee: Jõumees – Noortefirma eesmärgiks on aidata vanemaid inimesi õue- ja aiatöödel Mustvee linnas ning Kasepää valla piires. Anton Resik, Emil Eiser, Gerli Liblikas, Peter Kallaste ja Maksim Hollat (Mustvee Gümnaasium). Ka nendel on tänaseks päevaks juba mitmeid tellimusi tulnud. Esitlus oli läbimõeldud ja veenev. Koostöö kogukonnaga on  juba alanud.

III koht, 100 eurot – äriidee: Katsejänesed – Loodusteaduste huviringid (a la Rakett 69). Aron-Sven Kilk, Sten-Eric Suve ja Paul-Jörgen Ojakivi (A. Haava nim. Pala põhikool). Nemad korraldasid juba enne finaali oma koolis noortele keemia- ja füüsikakatseid. Töötuba oli edukas ja sellega lubati jätkata.

 

I, II ja III koha võistkonnad käisid preemiareisil Tallinnas 31.03.2017. Külastati Teletorni,  Energia Avastuskeskust, TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli ja Playtech kontorit.

 

Ka kohalikud ettevõtjad märkasid noori ettevõtlikke noori ja pakkusid koostööd. Kogu pere mängumaa Vudila esindaja Kajar Lember pakkus järgmiseks aastaks auhinnafondi tasuta pääsmeid. Puukujurid OÜst Taavi Pirk innustas noori  oma äriideid ellu viima. Pala vallavanem leidis, et noored väärivad kohaliku omavalitsuse poolt igakülgset toetust, sest ideed olid nii vahvad ja kogukonnale kasulikud.

Kebeli Talu tegi juba esimese tellimuse noorte äriideele “Mõistatused ja mängud”. Ettevõtjad kiitsid, et väga tublid noored ja soovisid kõigile omalt poolt tuult tiibadesse.

 

Projekti kaasrahastati  Eesti riigi eelarvest Regionaalarengu programmi raames. Meetme elluviijateks on Maaeluministeerium ja EAS.

 

Marve Millend
Juhataja/ettevõtluskonsultant
Telefon: 521 0431
E-post: marve.millend@jaek.ee