Lugupeetud naisettevõtja!

Olete oodatud osalema 2-päevasel koolitusel “Bränd nimega Sina“, mis toimub 01.-02.detsembril.

Igaühel meist on olemas persoonibränd, kuid väga vähesed tegelevad selle teadliku juhtimise ja turundamisega. Need kes seda teevad, on teistest edukamad. Tugeva persoonibrändiga inimesed on enda jaoks lahti mõtestanud visiooni, missiooni ja eesmärgid. Nad on teadlikud oma tugevustest ja oskavad isegi oma nõrkused ja veidrused oskuslikult ära kasutada. Tugev persoonibränd aitab eristuda ja saavutada oma karjäärieesmärke.

Koolitusprogramm on mõeldud eelkõige neile, kes soovivad enda persoonibrändi kaudu silma paista, ettevõtte ning enda väärtust kasvatada. Eesmärgiks on aidata osalejatel läbi mõelda ja paika panna oma ideaalne persoonibränd ja kui see on tehtud, seda ka atraktiivselt pakendada ning efektiivselt turundada.

Kuupäev: 01.-02.12.2020
Koht: Von Wahl restoran, Pajusi.

 

Osaleja lahkub koolituselt 312-leheküljelise persoonibrändingu “Bränd nimega Sina” raamatuga (hind raamatupoes 34,90€/tk) ning järgmiste teadmistega:

  • mida tähendab persoonibränd;

  • persoonibrändingu võimalused ja olemus;

  • kuidas läbi tugeva persoonibrändi alustada, edukalt juhtida ja kasvatada oma ettevõtet;

  • kuidas tugeva persoonibrändi abil kasvatada ettevõtte väärtust, leida uusi kliente ja koostööpartnereid;

  • kuidas kaardistada persoonibrändi edukaks loomiseks vajalikud kanalid. Sh arusaam sotsiaalmeedia kanalite olemusest, toimimismehhanismidest ning oskus neid enda persoonibrändinguks edukalt rakendada;

  • enda jaoks läbimõelnud ja kirja pannud teemad, mis on olulised teadlikuks persoonibrändi kujundamiseks. Sh selgelt sõnastatud persoonibränd ja strateegia;

  • konkreetne tegevusplaan, mille abil oma persoonibrändi strateegiat koheselt ellu viia ja mille alusel persoonibrändi edasi arendada;

  • konkreetsed sammud ja oskus enda persoonibrändi kujundada;

  • motivatsioon oma persoonibrändi arendamiseks.

Programmis on oodatud osalema naised, kelle ettevõte on registreeritud Jõgeva maakonnas.
Programmi osalustasu: 25€/osaleja (koolitusprogrammi tegelik väärtus 400€/osaleja).

Programm sisaldab: koolitus, koolitusmaterjalid, toitlustus, 312-leheküljeline persoonibrändingu “Bränd nimega Sina” raamat.

Registreerimine kuni 27.11 või kuni kohti jätkub:
https://forms.gle/YSR41e36eDkvu28b9

Kiirustage registreeruma, kuna kõigile soovijatele kohti ei pruugi jätkuda.
Motivatsiooniprogrammi registreerumise tagavad registreerimisankeedi täitmine ning osalustasu maksmine.

* Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

09:00-09:30

 Saabumine ja tervitusamps.

09:30-12:00

Ülevaade brändingust, persoonibrändingust ja selle olulisusest.

Inspireerivad näited Eestist ja mujalt maailmast.

Eneseareng ja karjäärivõimalused tulevikus läbi persoonibrändingu.

Kuvandi loomine ja selle kasutamine eksperdipositsiooni saavutamiseks.
„7 küsimuse” süsteemi tutvustus, mis aitab teadlikult kujundada ja arendada Sinu persioonibrändi.

Bränd nimega Sina ja selle audit.

12:00-13:00

 Lõunasöök.

13:00-16:30

Sotsiaalmeedia profiilide analüüs ja personaliseeritud tagasiside.

Persoonibrändi eesmärkide ja strateegia paika panemine.

Persoonibrändi unikaalne väärtuspakkumine.

16:30-17:00

 1.koolituspäeva lõpp. Küsimused, vastused.

09:30-12:00

Sihtgrupp ja selle kõnetamine läbi persoonibrändingu. Kes peavad olema Sinust ja Sinu organisatsioonist teadlikud?

Sinu persoonibrändi lugu. Sisustrateegia ja konkreetsed sõnumid, millega soovid oma sihtgruppi kõnetada.

12:00-13:00

 Lõunasöök.

13:00-16:30

Konkreetsed kanalid, millele peaksid oma sihtgruppi ja sisu silmas pidades keskenduma. Võrdleme nii erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid kui ka traditsioonilisi müügi- ja turunduskanaleid, mille abil saaksid oma persioonibrändi laiema üldsuseni viia.

Mõõdikud. Selleks, et aru saada, kui hästi Sinu persoonibränd töötab ja et oskaksid õigel kursil püsida, tuleb oma tegevusi ka mõõta. Paneme paika KPI (Key Performance Indicator).

Konkreetne tegevuskava, millega persoonibränd enda kasuks tööle panna. 

16:30-17:00

 2.koolituspäeva lõpp. Küsimused, vastused.

Olesija Saue. Konsultant, strateeg, koolitaja, ettevõtja.

Olesija on Goal Marketingi (www.goal.ee) strateeg ja koolitaja. Tal on rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad ja hetkel omandab ta juhtimiscoachi diplomit EBS-is. Olesija on alustanud oma karjääri rahvusvahelises metallitehases personalijuhina, töötanud müügijuhina ja poole aastaga edutatud tegevjuhiks. Ta on loonud nullist oma metallivahendusfirma. Olesija on käivitanud e-poe, mis ühendas 50+ partnerit, müüs üle 5000 kliendile ja võitis 2010.a. edukaima sotsiaalmeedia turundaja tiitli. Ta on Eestis juhtinud ka rahvusvahelist ajakirja Forbes, korraldanud konverentse ja käivitanud mitmeid edukaid sisuturunduslikke projekte. Olesija on aidanud erinevatel rahvusvahelistel ettevõtetel leida kliente ja koostööpartnereid välisturgudel. Viimase viie aasta jooksul on ta konsulteerinud ja koolitanud väga palju erinevaid Eesti ja rahvusvahelisi ettevõtteid, tegelenud tegevjuhtide persoonibrändinguga ning aidanud mitmesajal ettevõttel sotsiaalmeedia abil oma eesmärke saavutada.

Evelin Org. Ettevõtja, praktik, konsultant, koolitaja.

Evelin on viimased viisteist aastat tegelenud suuremates ja väiksemates, kodumaistes ja rahvusvahelistes ettevõtetes müügi, turunduse, brändingu ning erinevate meeskondade juhtimisega. Viimaseks töökohaks oli Sokos Hotels Tallinna müügi- ja turundusdirektor. Töötades Põhjamaade ühes suurimas hotelliketis, sai Evelin hindamatuid kogemusi, ent võimaluse end ka pidevalt arendada ja täiendada. Evelin on läbinud nii Mercuri International rahvusvahelise esinemiskooli kui ka kohalike koolitusfirmade juhtimis-, müügi- ja turundusalaseid koolitusi nagu Vain ja Partnerid, Sikka, Self-II, Seeder Konsultatsioonid, Opti Partnerid jne. Aasta tagasi otsustas Evelin loobuda palgatööst ja hakata ettevõtjaks. Esimese aastaga on loodud kaks ettevõtet. Neist üks, Your Brand Up Studio (www.brandup.ee) aitab väiksematel ja suurematel ettevõtetel õnnestuda müügis ja turunduses. Selle eriline fookus on brändingul, ent ka teistel uutel suundadel turunduses nagu identiteedi-, sisu- ja elamusturundus ning teenusedisain. Kuigi Evelin on juba viimased viis aastat tegelenud sisekoolituste ja personaalse coachinguga ettevõtte sees, on ta selle valdkonna intensiivsemalt ette võtnud aasta tagasi. Tänaseks on Evelinil olnud võimalus esineda üle neljakümnel erineval koolitusel. Nende hulgas on olnud nii loenguid EBSi rahvusvahelises bakalaureuseõppes, esinemisi innovatsioonikonverentsil, erinevaid Ettevõtlusameti piirkondlike koolitusi ja teisi avalikke koolitusi.

Lisainformatsioon Sandra Blauberg (Saviauk) / SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
(+372 5866 0146, sandra@jaek.ee)

Programmis osalemisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.