Jõgeva- ja Järvamaa vabaühenduste kahepäevane koolitus
“Kuidas kirjutada edukat projekti?”

Ootame osalema mõlema maakonna vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada teadmisi ja praktilisi oskusi projektide kirjutamisest. 

Koolitus toimub 6. ja 18. oktoobril kella 10 – 17 Järvamaal Valgma külamajas

Koolitusel õpime ja harjutame praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid  projekti erinevate teemade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne. Kindlasti räägime ka sellest, kuidas oma idee rahastajale sobivaks kirjutada. 
Mõlema koolituspäeva järgselt antakse osalejatele praktiline kodutöö (rühmas või individuaalselt).
Koolituse lõpuks on osalejatel täidetud näidistaotlusvorm, millele annab koolitusejärgselt soovi korral  tagasisidet maakonna MTÜ konsultant.

Koolituse viib läbi Annemai Mägi Interact OÜ-st.   Loe Annemai kohta lisaks Interact OÜ lehelt.

Esimesel koolituspäeval, 6. oktoobril keskendume projekti planeerimisele – kuidas algatada projekti planeerimist oma ühingus  ja jõuda ideest teostuseni.
Õpime projekti hetkeolukorra (statistika, uuringud, lähtekohad) alusel projekti eesmärke leidma ja neid sõnastama. Kirjeldame projekti oodatud tulemusi, planeerime indikaatoreid ja oodatud mõju ning vaatame nende sidusust strateegiate ning rahastamisprogrammi alusdokumentidega.

Teisel koolituspäeval, 18. oktoobril  keskendume rahastamistaotluse koostamisele – kuidas leida rahastajat, nõudmised taotlusele, rahastamistaotluse koostamine.
Õpime planeerima projekti tegevusi ja koostama tegevus- ja ajakava. Vaatame, millised peavad olema seosed eesmärkide, tulemuste, tegevuste, indikaatorite ja eelarve vahel.  Koostame projektile eelarve ja saame teada, mida pidada silmas hinnapakkumiste küsimisel ning millal peaks läbi viima hanke (lühidalt riigihangete seadusest).  Käsitleme ka aruande koostamist, projekti elluviimisel tekkida võivaid riske ja nende vältimist ning projekti teavitust ja kommunikatsiooni.

Ajakava mõlemal koolituspäeval:
  9.30 – 10.00  kogunemine
10.00 – 11.30  koolitus
11.30 – 11.45  toekam kohvipaus pirukatega
11.45 – 13.15  koolitus
13.15 – 13. 45 lõuna
13.45 – 15.15  koolitus
15.15 – 15.30  kohvipaus
15.30 – 17.00  koolitus

Koolitusel osalemise tasu on 25 eurot (sisaldab mõlema koolituspäeva kohvipause ja lõunat).

Registreerimine koolitusele  kuni 30. septembri kella 16.00-ni või kuni koolitusgrupi täitumiseni  SIIN või tel 520 8423, e-kiri:  kersti@jaek.ee

Valgma külamaja asub Valgma külas, Paide linnas, Tallinn – Tartu maantee lähedal, 37 km kaugusel Põltsamaast.  Vaata täpset asukohta kaardil. Valgma külaseltsi tegemistega saab tutvuda nende FB lehel.

Küsimuste korral kirjutage kersti@jaek.ee või helistage tel 520 8423.

Koolituse läbiviimist toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Lisainfo: Kersti Kurvits, MTÜde konsultant
e-post: kersti@jaek.ee või tel. 520 8423