Rakendusdokumendid on kinnitatud ning need on kättesaadavad starditoetuse veebis: Starditoetus – EASi ja KredExi ühendasutus.

Eelnõustamiseks vajalikud dokumendid on: äriplaani vorm, finantsprognoosid ning eelnõustamise vorm.

Infotund toimub 16.04.24 kell 10 Teamsi vahendusel. Link registreerimiseks saadaval stardi veebis.

Mille jaoks toetust saab?

  • Toetust saab ettevõtlusega alustamiseks vajalike toimingute ja tegevuste elluviimiseks (kõik tegevused ja nendega seotud kulud, mis on vajalikud ettevõtlusega alustamiseks).
  • Starditoetusega ei ole ette antud täpset abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude loetelu.
  • Meeles peab pidama, et toetada saab neid tegevusi ja kulusid, mis ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärke. Keskkonnaeesmärkide oluline kahjustamine artikkel 17 järgi on loetav SIIT. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/852.
  • Toetust antakse standardiseeritud ühikuhinna alusel (ühik on ettevõtlusega alustamine ja ühiku maksumus on 25 000€, millest toetus on 20 000€).
  • Toetuse % on 80, seega omafinantseering on 20%.
  • Projekti periood on 24 kuud.

Eelnõustamine maakondlikus arenduskesuses

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda saab esitada taotluse e-​​toetus keskkonnas.

Eelnõustamiseks valmista ette järgnevad dokumendid:

  • äriplaani vormil (ettevõtja poolt digitaalselt allkirjastatud)
  • finantsprognoosid vormil
  • CVd / elulookirjeldused (osanike ja juhatuse liikmete)

Maakondliku arenduskeskuse eelnõustamise läbiviija koostab digitaalselt allkirjastatud hinnangu 30 päeva jooksul eelnevalt nimetatud dokumentide esitamisest. Nimetatud hinnang tõendab eelnõustamise läbimist.

Võtke eelnõustamiseks meiega ühendust aadressil info@jaek.ee