Tervise Arengu Instituut kutsub tervise ja heaolu infohommikule!

 

Tervise Arengu Instituut kutsub tervisedendajaid ja haridusvaldkonna esindajaid ennetuse teadusnõukoja poolt hinnatud sekkumiste tutvustamise infohommikule 3. aprillil kell 10.00-11.30 Zoom keskkonnas.

Esimesel kohtumisel tutvustavad programme ja rakendamisega seonduvat Kristiina Treial (KiVa programm) ja Rainer Melts (Vaikuseminutite programm haridusasutustes). Kohtumisel on fookus programmide tutvustusel ja rakendamiseks vajaliku info edastamisel (vajalikud eeldused, ressursid, kogemused jm).

Veebikohtumised on tasuta, registreerunutele edastatakse osalemiseks veebilink. Registreerudes on võimalik esitada küsimusi ettekandjatele. Registreerimine 31. märtsini SIIN. Link veebikeskkonda sisenemiseks saadetake e-posti aadressile hiljemalt 1. aprillil.

Vaikuseminutid haridusasutustes

Universaalne sekkumine, sihtgrupp: varane murdeiga (11–15 a), murdeiga (16–19 a). Sobib 14–19. a noortele.

Märksõnad: riskikäitumise, vaimse tervise probleemide, koolist välja langemise ennetamine, sotsiaalemotsionaalse pädevuse arendamine.

Eesmärk: toetada kogemusliku teadveloleku ja sotsiaalemotsionaalse pädevuse õppe kaudu positiivseid muudatusi noorte ja õpetajate enesejuhtimise oskustes, et ennetada vaimse tervise probleeme.

Elluviimise keskkond: haridusasutus, noortekeskus, vaimse tervise keskus vms

Elluviijad: täiendusõppe läbinud õpetajad ja kooli töötajad, keda toetavad juhendajad ja koolitajad

Sisaldab: täiendusõpet ja juhendmaterjale, info- ja õppematerjale kooli töötajatele ja õpilastele, jätkutuge.

Koduleht: https://vaikuseminutid.ee/

 

KiVa kiusamisvastane programm

Ennetustasandiks on universaalne ja näidustatud sekkumine.

Sihtgrupp: noorem kooliiga.

Märksõnad: väärkohtlemise ja vägivalla ennetus (sh kiusamine), riskikäitumise ennetus, sotsiaalemotsionaalse pädevuse arendamine, vaimse tervise probleemide ennetus.

Eesmärk: kiusamise ennetamine, kiusamisest põhjustatud kahjude minimeerimine ja kiusujuhtumite lahendamine.

Elluviimise keskkond: haridusasutus.

Elluviijad: kool, juhiste ja tööriistade toel. Sisaldab täiendusõpet ja juhendmaterjale, info- ja õppematerjale õpilastele, lapsevanematele ning kooli töötajatele, veebituge, seiret.

Koduleht: https://kiusamisvaba.ee/en/kiva-programm/

Ennetuse teadusnõukoja poolt hinnatud kõikide sekkumistega saate tutvuda https://www.tai.ee/et/tervis-ja-heaolu/ennetuse-teadusnoukogu.