Alates 14.veebruarist on Transpordiameti Jõgeva teenindusbüroo töökorralduses mõningaid muudatusi, mis on tehtud enimkasutatavate ja ajamahukamate teenuste – nt sõiduki registreerimiseelne kontroll ja teooriaeksamid – paremaks ajajuhtimiseks nii kliendi kui teenindusbüroo vaates.

„Jõgeva teenindusbüroo toimingutest moodustavad lõviosa ehk 80% sõiduki registreerimiseelne kontrolli toimingud. Kuna registreerimiseelne kontroll on toiming, mida ei saa sooritada e-teeninduses, pakume seda toimingut teenindusbüroos kõigil viiel päeval eelbroneeringute alusel,“ ütles Transpordiameti piirkonna juht Annely Noobel. „Soovitame klientidel võimalusel kasutadagi registreerimiseelsete kontrolli toimingute jaoks just esmaspäeva, kolmapäeva ja reedet, sest siis on teenindajad keskendunud ainult nendele toimingutele ning teenindus selle tõttu kindlasti kiirem ja sujuvam. Vastavalt klientide vajadusele saame paindlikult lisada juurde registreerimiseelse kontrolli ja teooriaeksami läbiviimiseks eelbroneeritavaid aegasid“.

Klientide kohapealse ooteaja vähendamiseks ning COVID-19 olukorraga arvestades teenindatakse kolmel tööpäeval – esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel – kliente ainult eelneva ajabroneeringu alusel. Samuti vastavad klienditeenindajad neil päevadel klientide kirjalikele pöördumistele, kuid teenindussaali ilma eelneva broneeringuta sisseastumise võimalust neil päevadel ei ole. Eelbroneeringuid saab teha Transpordiameti kodulehel https://broneering.transpordiamet.ee/

Teisipäeval ja neljapäeval on Jõgeva teenindussaal avatud ning teha saab kõiki toiminguid – ka neid, mida eelbroneeringu alusel pakutakse ülejäänud päevadel. Muidugi saab klient ka teisipäevaks ja neljapäevaks aega broneerida ning seda kõikide teenuste toimingute tegemiseks.

Transpordiameti e-teeninduses saab vaadata enda juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmeid ja teha nendega toiminguid. Lisaks saab vaadata nii maismaasõidukite andmeid, teha nendega omanikuvahetuse ja registri toiminguid. Viimati lisandusid e-teenindusse väikelaevade ja jettide andmed ja võimalus vormistada omanikuvahetus.

Transpordiameti Jõgeva teenindusbüroo töökorraldus alates 14.02.2022

Registreerimiseelne kontroll ning teooriaeksamid:
E-R, kell 9.00 – 17.00
E – R teenindamine ainult eelbroneeringute alusel
Aja broneerimine  https://broneering.transpordiamet.ee/

Kõik muud teenused:
T ja N kell 9.00 – 17.00; lõuna kell 12.00 – 12.30
Teenindamine nii eelbroneeringute alusel kui ilma broneeringuta    
Aja broneerimine https://broneering.transpordiamet.ee/

NB! Teenuseid (v.a registreerimiseelne kontroll ja teooriaeksam) saab kasutada ka e-teeninduses.