Tunnusta ettevõtluse edendajat 2021

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutab välja konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2021“https://www.mkm.ee/et/tunnusta-ettevotluse-edendajat-2021

Kutsume organisatsioone konkursil osalema ja oma ellu viidud või vähemalt 15 kuud kestnud algatusi laiemalt tutvustama. Žürii valib välja kuni 2 võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile  „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad 2021”. 

Kandideerima ootame valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi, kes on oma tegevusega on edendanud ettevõtluskeskkonda. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile projekte, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga.

Osavõtmiseks tuleb täita osalemisvorm ning saata täidetud vorm konkursi korraldajatele e-mailiga aadressil kaupo.sempelson@mkm.ee. Aktsepteeritakse ainult elektrooniliselt laekunud taotlusi.

Projektide esitamise tähtaeg on 16. aprill 2021.