Taotluste vastuvõtt avaneb 7. jaanuar 2021 kell 9:00 eelarvemahuga 4,1 miljonit eurot. Toetuse VEEBISEMINAR toimub 28.10.2020 kell 13-15.30. Osalemiseks palume registreerida SIIN.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse vähemalt ühele tegevusele alljärgnevast loetelust:

  1. teenuse arendamiseks uuele kliendisegmendile

    Toetust antakse külastajatele huvipakkuva lisateenuse või lahenduse arendamisele. Klienditeekond valitud sihtrühmale peab olema arusaadav ja teenus koos olemasoleva pakkumisega moodustama tervikliku kogemuse. Juhul kui projekti käigus luuakse täiesti uus teenus, tuleb arvestada, et ärimudeli väärtuspakkumine ja teenus peab olema tarbitav koheselt projekti lõppedes.

  2. personali, turunduse, tootmise ja teeninduskvaliteedi arendamiseks

    Teenuse digitaliseerimise kulud, näiteks ustele elektroonilised avajad, iseteenindusega seotud check-in ja muud tegevused, sobituvad teeninduskvaliteedi arendamise tegevuse alla. Samuti on säästva energia kasutuselevõtuga seotud kulud seotud teenuse arendamisega või teeninduskvaliteedi arendamisega ning oluline on võtta arvesse klientide ootused kestlikult arendatud teenustele ning arendada klienditeekonda tervikuna, pakkudes kliendile võimalust tarbida teenust nii, et klient saab panustada energia säästvasse kasutusse (valgus, vesi, elekter).

  3. unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamiseks ja rakendamiseks

    Unikaalne tehnoloogiline lahendus on lahendus, mida Eesti turismisektor veel ei kasuta ja millel on potentsiaal saada uueks müügitulu allikaks tehnoloogilise lahenduse müümise kaudu teisele turismisektoris tegutsevale ettevõttele ning mille sisseostmine pole kas võimalik selle puudumise tõttu või oleks lahendust vastavalt sektori vajadusele vaja nii palju kohandada, et selle lahenduse loomine on otstarbekam kui sisseostmine.