Ühistöö

Rahandusministeerium kutsub esitama kandidaate  konkursile. Kandidaate saab esitada 19. aprillini 2021. Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annab traditsioonilise regionaalmaasika auhinna üle riigihalduse minister.

Auhinnale saab esitada isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes on 2020. aastal silma paistnud regionaalarengut toetava ettevõtmise või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumisega. Samuti on oodatud tegevused ja algatused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Auhinnakonkursile oodatakse kõiki väljapaistvaid tegevusi, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele.

Kandidaate saab esitada:
• interneti teel, täites vormi SIIN;
• e-posti teel, saates vormikohase taotluse (RTF) ja soovi korral lisamaterjali aadressile press@fin.ee;
• posti teel, postitades täidetud vormikohase taotluse (PDF) ja soovi korral lisamaterjali märgusõnaga „Regionaalmaasikas“ aadressile Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik isikud, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. aprill 2021.