Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub osa võtma 14. jaanuaril 2021. a toimuvast veebikonverentsist, millel otsitakse vastuseid järgnevatele küsimustele. 

Kuidas teha õigete sõnumitega kommunikatsiooni, suhelda riigiasutuste ja meediaga nii, et mõlemad oleksid võitjad. Kuidas toiduettevõtjad peaksid rääkima oma tegevustest nt loomsete toodete töötlemisest, loomakasvatusest, puurikanade pidamisest, taimekaitsevahendite kasutamisest või toiduohutuse riskidest selliselt, et nad ei satuks ühiskonna hukkamõistu osaliseks. Kuidas ja miks peaks ettevõtja selgitama kommunikatsiooniahela põhimõtet oma ettevõttes? Milline on igapäevane suhtlus riigiasutuste, tarnijate ja tarbijatega? Kas ettevõttel on olemas vaidluste lahendamise süsteem ja kuidas see töötab?

Moderaator: Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige

  • Vajalik eelregistreerimine.

PÄEVAKAVA*

9:00 – 9:30      
Konverentsi avamine ja tervitused – Tiina Saron, Maaeluministeeriumi kantsler; Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige

9:30 – 10:20    
„Pealtnägija kui ühiskonna valupunktide vaatleja” – Mihkel Kärmas, ajakirjanik ja ERR saate „Pealtnägija” saatejuht

10:20 – 11:10  
„Mis ajendab ettevõtet viima ellu tegevusi, mis raputavad sektorit ja loovad paradigma muutuse kogu ühiskonnale”
Liis Tuur, AS E-Piim Tootmine arendusjuht

11:10 – 12:00  
„Läbimõeldud kvaliteedisüsteem ja asjakohane kommunikatsioon on edukuse aluseks”- Algis Murumaa,
RIMI Eesti Food AS kvaliteedijuht

12:00 – 12:15  
Sirutuspaus

12:15 – 12:55  
„Toit on vaja tagasi kutsuda. Kuidas toimida tõhusalt ja mainet hoides?” – Olev Kalda,
Põllumajandus- ja Toiduameti osakonnajuhataja

12:55 – 13:45    
„Tarbija teadlikkuse tõstmine – vajadustele tähelepanu pööramine või paratamatusega leppimine?”
Jean-Baptiste Boucher, Copa-Cogeca kommunikatsioonijuht (ettekanne tõlgitakse eesti keelde).

13:45 – 14:25    
„Stress, pinge ja rahulolematus. Kuidas nendega hakkama saada, hoolitsedes enda ja oma töötajate vaimse tervise eest” – Merit Lage, psühhoterapeut, superviisor ja koolitaja

14:25 – 14:35    
Konverentsi kokkuvõte ja lõpusõnad

*Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi.

Konverents toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas” raames,  läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Lisainfo: meeli@epkk.ee; tel +372 508 7796