Aasta Isa tunnustamisüritus 2022

Läheneva isadepäeva eel kutsub Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) esitama kandidaate Jõgeva maakonna aasta isa aunimetusele. Jõgevamaa aasta isa aunimetus anti esmakordselt välja 2020. aastal. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust ning mehe rolli laste kasvatamisel.

Aasta isa konkursile esitatakse isa, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning Jõgeva maakonna elanik.

Kandidaate tunnustamiseks võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2022. Jõgevamaa aasta isa statuut ja taotluse vorm on kättesaadavad SIIT.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile arendus@jaek.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Jõgeva maakonna aasta isa” postiaadressil Aia tn 1, Jõgeva vald, Jõgeva linn 48306.

Jõgevamaa aasta isa aunimetuse otsustab JAEKi nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Jõgevamaa omavalitsuste esindajad. Aasta isa tunnustamisüritus toimub 11. novembril Kuremaa lossis.