Regionaalministri pressiteade
8. mai 2023

 

Ootame alates 8. maist kuni 29. maini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annavad traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle peaminister Kaja Kallas ja regionaalminister Madis Kallas.

 „Mul on hea meel kuulutada avatuks tänavune Regionaalmaasika konkurss ning kutsuda kõiki üles esitama kandidaate, kes on ühel või teisel viisil panustanud kohaliku elu heaolusse ja arengusse,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Endise vallavanemana on mul selle pikaajalise traditsiooniga kogemus ka varasemast ajast. Nimelt 2018. aastal pälvis Saaremaa vald regionaalmaasika auhinna Saaremaa valla ühinemise eest, mille käigus 12 väiksemat omavalitsust ühinesid territooriumilt Eesti suurimaks omavalitsuseks. See oli südantsoojendav tunnustus, sest kandidaate Regionaalmaasika konkursile esitavad enamasti piirkonnas elavad inimesed ise. Seetõttu kutsun ka kõiki teisi esile tooma oma kodukandi väärt algatusi – see tagasiside teeb tegijatele rõõmu ja innustab neid edaspidigi.“

Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. Samuti on oodatud tegevused, mis on muul moel oluliselt kaasa aidanud piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega auhinna võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Konkursile võivad kandidaate esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. Kandidaat või esitaja võib olla naaber, kohalik ettevõte, MTÜ või kohalik omavalitsus.

 

Eelmisel aastal anti välja viis auhinda:

  • Kalamatsi Meierei OÜ – edukas väiketootja ja kohaliku toodangu turustaja Järvamaal
  • Peipsi Toidu võrgustik – suurfestivali „Peipsi Toidu Tänav 175 km“ korraldamine Peipsimaal
  • Marico Holding OÜ –  taastootmise edendaja ja tööandja Valgamaal
  • Lääne-Harju Koostöökogu – Porikuu festivali korraldamine Harju- ja Läänemaal
  • Andrus Aljas – panus Pärnu lennujaama lennukaardile viimises

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab regionaalministri moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud regionaalministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 29. mail ning need palume esitada siin: https://bit.ly/regionaalmaasikas

Auhinnad antakse üle juuni lõpus Stenbocki majas.