Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) avas vabaühendustele 2023. aasta arenguhüppe taotlusvooru

Taotlusvooru eesmärk
on toetada tegevusi, mis võimaldavad vabaühendustel tõhusamalt nii oma põhikirjalisi kui ka avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Taotlusi saab esitada veebikeskkonnas ajavahemikul 4. – 25. september 2023. 
Vooru infopäev toimub 16. juunil 2023 kell 11:00 – 12:30 Zoom platvormil ning on hiljem järelvaadatav.
Registreeru infopäevale

Kes saavad toetust küsida?
Toetust saab taotleda vabaühendus, kellel on täidetud järgmised tingimused:

 • tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus,
 • on olnud taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (25.09.23) Eesti äriregistris vähemalt üks aasta,
 • taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (25.09.2023) ei ole käimas eelneva aasta KÜSK arenguhüpet ettevalmistavat või arenguhüppe projekti.

Milliseid tegevusi toetatakse?
Tegevused peavad vastama vooru eesmärgile ja saavad olla järgmised:

 • organisatsiooni juhtimine,
 • tegevuste planeerimine,
 • finantside kavandamine ja juhtimine (s.h. omatulu teenimise arendamine),
 • tööprotsesside arendamine,
 • kommunikatsioonitegevuste arendamine,
 • koostöö arendamine ja selle mõju hindamine,
 • teenuste arendamine,
 • nimekiri ei ole lõplik, taotleja peab oma tegevusi ja nende vajalikkust oma taotluses põhjendama.

Kui palju saab toetust taotleda?
Toetussumma ülemmäär taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot.

Kui suur peab olema omafinantseering?
Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Mis on projekti abikõlblikkuse periood?
Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. detsember 2023 – 31. juuli 2025 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.

Arengueksperdi kaasamise tingimus
Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustenaAbiks võib olla arenguekspertide nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.

Taotlusvooru toetuste kogumaht on 400 000 eurot, millest 200 000 euroga toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 200 000 euroga üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga ühingute projekte. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale.

Millal saab hakata taotlust sisestama ja kuidas see käib?

Kõik taotlemisega seotud vormid ja juhendid on leitavad KÜSKi kodulehelt SIIT.


Lisaks toimub taotlusvooru infotund
25. augustil kell 12:00 – 13:00 Zoom platvormil.
Infotunnis vastame jooksvalt taotlejate küsimustele, infotundi ei salvestata. Infotundi registreerimine avatakse augusti alguses.

Lisainfo KÜSKis: Tea Jänes, programmi koordinaator, tea.janes@kysk.ee, tel 5622 1599.

Info ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, JAEKi vabaühenduste konsultant, tel 520 8423kersti@jaek.ee