Siseministeerium on avamas kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvooru (eeldatavasti aug-sept 2023), mis annab täiendava võimaluse elanike kaitse tõstmiseks kohalikul tasandil. Taotlusvooru kogueelarve 875 000 eurot ning see avatakse kasutamiseks kohaliku omavalitsuse põhiselt.

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, korteriühistu või seltsing.

Toetatavad tegevused: 
             –  elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks korraldatavate arutelude läbiviimine
             –   konkreetsetee elanikkonnakaitse vajaduste rahastamine

Iga kohaliku omavalitsuse kohta on määratud maksimaalne toetussumma, mille piires on selle omavalitsuse MTÜdel ja seltsingutel võimalus taotlusi esitada. Toetussummade lõplik jaotus KOVide vahel lisatakse pärast üldtingimuste käskkirja kinnitamist siseministeeriumi kodulehele.

Kuna KOV-idele eraldatud toetusvahendite maht on piiratud, siis on oluline, et kogukonna tasandil arutatakse üheskoos KOViga läbi, millised vajadused konkreetses omavalitsuses elanikkonnakaitse võimekuse tõstmiseks on.  Taotlusele tuleb lisada nii KOVi kui Päästeameti kaaskiri.

Taotlusvooru viib ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), kes teavitab avalikkust vooru avamisest, menetleb taotlusi ning teeb ka väljamaksed.

Taotluste esitamine on veebikeskkonnas, algab pärast taotlusvooru avamist (eeldatavasti augustis-septembris 2023) ning kestab jooksvalt kuni 30. novembrini 2023.

Rohkem infot Siseministeeriumi kodulehelt https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/sidus-uhiskond/kodanikuuhiskonna-innovatsioonifond
Vaata ka Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi üldtingimuste tutvustust

Lisainfo: Kersti Kurvits, vabaühenduste konsultant, tel 520 8423kersti@jaek.ee