Jõgevamaa terviseedendaja tunnustamine 2022

Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust ja inimest, kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on 2022. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna elanike tervist ja elukvaliteeti. Konkursile võivad kandidaate esitada kõik üksikisikud, ettevõtted ja organisatsioonid.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tunnustab maakonna tasandil tervisedendajaid järgmistes kategooriates:

  • Jõgevamaa Tervisedendaja;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Organisatsioon;
  • Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu.

Ettepanek kandidaadi konkursil osalemiseks esitada SA Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele kas paberkandjal aadressil Aia tn 1, 48306 Jõgeva linn või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil arendus@jaek.ee hiljemalt 28. detsembriks 2022.

Ettepaneku vorm ja täpsemad konkursi tingimused

Konkursi „Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine” kategooriate võitjate ja kandidaatide tunnustamine toimub Jõgevamaa spordi ja tervisedendajate tänuüritusel 2023. aastal.

Konkurssi korraldatakse Tervise Arengu Instituudi poolt kinnitatud maakondliku tegevuskava raames.