Päästeameti järgmise aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on oodatud esitama kõik registreeritud mittetulundusühingud.

„Elu on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel meid kõiki. Kriis võib olla pikemaajalisem elektrikatkestus, mitmeid päevi kestev kaugkütteühenduse seiskumine, ootamatu lumetorm, mis jätab pikkadeks tundideks lumevangi või hoopis midagi muud. Kõikide nende olukordade puhul on üks juhtmõte – kriise ei tasu karta, vaid nendeks tuleb valmis olla,“ selgitas Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu.

„Riigi ja kohaliku omavalitsuse abi ei pruugi ulatuslikus kriisiolukorras igaüheni kiirelt jõuda. Suurte kriiside edukaks lahendamiseks on vajalik kõigepealt inimese enda valmisolek ja järgmiseks sambaks kriisikindluses ongi kogukond, kus teatakse kohalikke olusid, ressursse ja abivajajaid. Kogukondadel on suur potentsiaal, et üheskoos kriisiolukorraga võimalikult valutult toime tulla,“ lisas ta.

Kriisiks valmistumise puhul on oluline, et kogukond toimiks teadlikult ja mõtleks läbi, mida on vaja selleks, et ebahariliku olukorraga võimalikult hästi toime tulla. „Ohutuse ja turvalisuse vaates käsitleme kogukonda geograafiliselt – kogukonnad on näiteks kohalikud külaseltsid, asumkonnad ja teised sarnased kooslused. Üldiselt veavad selliseid kogukondi eest kohalikud aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed, kellest pikas perspektiivis saavad koostööpartnerid kohalikule omavalitsusele ning turvalisusega tegelevatele ametkondadele. Sellega seisavad nad hea, et üheskoos kriisideks paremini valmis olla ja hädaolukorras võimalikult hästi hakkama saada,“ rääkis Uustalu.

Projektikonkursiga toetab Päästeamet vahendite soetamist, mis aitavad kogukondadel kriisidega paremini toime tulla. Nii ongi võimalik kogukonna kriisikeskusele projekti abil tellida näiteks generaatorivalmiduseks vajalikud kaabeldustööd, hankida generaator, meditsiinivarud, vahendid sooja toidu valmistamiseks ning joogivee puhastamiseks ja säilitamiseks, akupangad või valgusallikad.

Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädasolijad saavad kriisi korral tulla, et saada infot ja abi. Kerksuskeskus on välistest teenusepakkujatest (elekter, küte jne) sõltumatu hoone, mille katkematu ning jätkusuutlik toimimine on tagatud lokaalsete süsteemide kaudu. Loodud on võimalused inimestele abi, nõu ja info andmiseks, varjumiseks ning ajutiseks ümberasumiseks hädaolukordades ja ähvardavate ohtude korral.

Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsusega ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel.
Projekti elluviiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.

Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projektikonkursi eelarve on 40 000 eurot.
Projekti rahastamistaotlusi saab esitada selle aasta lõpuni. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.02.2023-30.09.2023.

Projekti digitaalselt allkirjastatud vormikohane rahastamistaotlus koos lisadega (eelarve, kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri jms) esitatakse Päästeametile hiljemalt 31.12.2022 elektroonselt e-posti aadressile: rescue@rescue.ee, (e-mailile märge „Projektikonkurss“).

Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta ja vajalikud vormid leiab SIIT.

Projekti koordinaator Lõuna päästekeskuse piirkonnas (Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa), Riivo Mölter, tel. 5347 9787, e-post: riivo.molter@rescue.ee

 Lisainfo: Kersti Kurvits, vabaühenduste konsultant,
tel. +372 520 8423kersti@jaek.ee