Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta maakondlik toetusvoor

Siseministeerium korraldab taaskord turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvooru eesmärk on edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel. Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja kirjeldama, kuidas on kavas vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele elutähtsate teenuste katkestuste korral või suurendama inimeste valmisolekut ning võimet ennast ja teisi kriisiolukorras abistama. 

NB! Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses, millele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis
– suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi;
– vähendavad riskikäitumist;
– arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid.
 
Taotlejaks võivad olla:
– Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
– vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus (ainult seoses vabatahtliku pääste projektidega)

Toetuse piirsumma on 3500 eurot, projektid võivad olla ka väiksemad, alampiiri ei ole. Projektivooru maht on 11 500 eurot.

Taotluse esitamise tähtaeg on 22.12.2021. a. kell 16.30.

Taotlused palume esitada arendus@jaek.ee

Lisainfo: 

Maiu Veltbach, SA JAEK arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist,
+372 5647 9521
maiu.veltbach@jaek.ee

Nõustamine taotluste koostamisel: 

Kersti Kurvits, SA JAEK kodanikuühenduste konsultant,
+372 520 8423,
kersti.kurvits@jaek.ee