Kogukondliku turvalisuse 2021.a. toetusvooru esitati 5 taotlust kogusummas 14808,23 eurot, taotlusvoorule eraldatud vahendeid oli 11 500 eurot. Rahuldati kolm taotlust kogusummas 8382,55 eurot. 

Kuulutatakse välja täiendav taotlusvoor 10.veebruarist kuni 10. märtsini kogusummas 3117,45 eurot. 

SA JAEK nõukogu otsus 02.02.2022. Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta toetusprogrammi projektide rahastamiseks esitatud taotluste rahuldamine

 

Taotleja

Projekt

Eraldatav summa eurodes

 

1.

 

Esku Külaselts

Kriisi teadvustamine – ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamine Esku piirkonnas

 

2921,60

 

2.

MTÜ Kasepää Arendus- ja Ettevõtluskeskus

 

Raja vabaajakeskuse mänguväljak ohutuks

 

2958,23

 

 

3.

Mittetulundusühing Puurmani Priitahtlik Päästeselts

 

 

Teadlikum ja turvalisem elukeskkond

 

 

2502,72

SA JAEK TUR-otsus 02.02.2022