Kokku laekus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele  KOP sügisvooru 19 taotlust.

Taotlusi esitasid kõigi kolme valla vabaühendused, enim taotlusi oli seekord Põltsamaalt – 8, Jõgevalt oli 4 ja Mustveest 7 taotlust.

Pärast tehnilist kontrolli, saadeti hindamisele 15 projekti. Kogukonna arengu meetmes, kust toetatakse kogukonnale koolituste ja ürituste korraldamist, läks hindamisele 6 taotlust ja 9 taotlust hinnati investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmes.

Viieliikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad kolme valla ja Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse esindajad, tegi Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusele ettepaneku toetada 8 projekti.

KOP 203 sügisvooru toetusega saab Piilsi oma külaplatsile uue suure kiige ja Avinurmes tehakse korda  seitsme küla külaplatsid.  KOP aitab parandada MTÜ Aidul mantelkorstna katuse, Adavere Mõisa parki alustatakse  toetusega madalseikluspargi I etapi rajamist ning Pajusi mõisa juurde valmib ürituste tarvis välilava. Puurmani Priitahtlik Päästeselts soetab kogukonna jaoks olulised elustamisaparaadid ning Tapiku Külade Selts saab omale ürituste jaoks vajalikud telgid. Lisaks eelpooltoodud investeeringutoetustele toetab KOP Sadala Külade Seltsi poolt oma kogukonnale pakutavaid vaba aja tegevusi.

Kokku toetati kohaliku omaalgatuse sügisvoorus Jõgevamaa vabaühenduste projekte 20810,92 euroga. Koos kevadvooruga oli maakonnas sel aastal KOP toetust jagada 48666 eurot.

Järgmine kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor on kevadel tähtajaga 1. aprill 2024.