Eesti ainus ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator NULA alustab kuuendat hooaega ja ootab ideid Eesti elu parandamiseks. NULA inkubaator on ellu kutsutud, et aidata nutikalt lahendada ühiskondlikke probleeme (olgu need seotud perede toimetuleku, eakate üksilduse, koolis hakkamasaamise või hoopis toiduraiskamise vm probleemiga), kuid sama oluline on koolitada ka tulevasi sotsiaalseid ettevõtjaid, kellel oleks oskused ja teadmised, kuidas selliseid olulisi teemasid mõjusalt lahendada.

Poole aasta pikkuse tasuta koolitus- ja arendusprogrammi käigus aitab NULA kasvatada algsetest ideedest toimivad lahendused. Õpitakse algse idee testimist lean-meetodil, teenusedisaini, mõju mõõtmist, aga ka eelarvestamist ja kommunikatsiooni.

See kõik toimub oma ala tippspetsialistidest koolitajate ja mentorite käe all (eelmisel aastal olid mentorid nt Veriffist, Pipedrive’ist ja Playtechist).

Kolmel parimal algatusel on võimalik saada kuni 25 000 euro suurune stardikapital idee elluviimiseks.

Kandideerimiseks tuleb lühidalt iseloomustada probleemi, mida lahendada soovitakse, ning kirjeldada oma ideed. Kasulik on leida endale ka mõni mõttekaaslane, sest idee arendamine meeskonnaga on kiirem ja tõhusam. Oma ettevõtet või organisatsiooni ei pea kandideerimise ajaks veel loodud olema. Ankeedi leiab NULA kodulehelt.

NULA infoga jooksvalt kursis olemiseks tasub hakata jälgima NULA Facebooki lehte või liituda NULA uudiskirjaga.

Idee esitamise tähtaeg on 2. aprill 2021.
Lisainfot vaata
NULA inkubaatori kodulehelt.