Jõgevamaa liikuvuse ja ühistranspordi tugiteenuste arendamise tegevuskava 2024-2027 koostamine

Jõgevamaa omavalitsused koostöös MTÜga Jõgevamaa Ühistranspordi Keskus plaanivad perioodil 2024-2027 panustada maakonna liikuvuse teenuse parandamiseks kuni miljon eurot. Paranema peab nii eakate liikumine, õpilastransport aga ka kultuuri tarbimise võimaluseks teenuste loomine.

Soovime hinnapakkumist tegevuskava koostamiseks järgmistel tingimustel:

Tegevuskava peab olema tellijale üle antud 1.12.2023. Tellija teeb oma täiendusettepanekud hiljemalt 7.12.2023. Töö lõplik valmimine 28.12.2023.

Tegevuskava koostamiseks tuleb läbi viia fookusgrupi intervjuud kolmes Jõgevamaa omavalitsuses eraldi järgmiste sihtgruppide hulgas:

  • eakad,
  • kooliealiste lastega pered,
  • ühistransporti igapäevaselt kasutavad täiskasvanud
  • omavalitsused koos kogukondadega.

Loe täpsemalt pakkumuskutsest