Tasuta arvuti ja nutitelefoni baaskoolitused Jõgeval

Arvutikasutuse baaskoolituse ajad: 20.09,22.09, 27.09, 29.09, 4.10, 6.10,   kella 8.30 – 12.30
Nutitelefoni kasutamine algajale ajad:  20.09,22.09, 27.09, 29.09, 4.10,    kella 13.00 – 15.30

Koolitused toimuvad UKU Kivimaja seminariruumis, Suur tänav 91a.

Sihtgrupiks on täiskasvanud (vanuses 18-74 a), kes on arvuti- ja interneti mittekasutajad või vähese kasutuskogemusega ja kes ei õpi tasemeõppes. Osalemine on tasuta.

Kursuse teemad

  • Sissejuhatus arvutikasutamise töövõtetesse ja Interneti kasutamisse. Arvuti riistvara, tarkvara ja töökeskkonna tutvustus. Failihaldus ja erinevad failioperatsioonid.
  • Interneti kasutamine enesetäienduseks, info otsimiseks, ning riigi ja KOV veebilehtedel olevate võimaluste kasutamiseks (e-teenused). Sotsiaalvõrgustikud. Küberturvalisus.
  • Tekstidokumentide koostamine. Lihtsamate tekstidokumentide koostamine, redigeerimine ja salvestamine. Printimine.
  • Tabelite koostamine. Lihtsamate tabelite koostamine, vormindamine ja salvestamine. Lihtsad valemid. Printimine.
  • E-post. Isikliku e-posti loomine. Kirja kirjutamine, lugemine, vastamine jne. Manuse lisamine, avamine ja arvutisse laadimine. Netikett
  • E-riik ja võimalused. ID-kaarti elektrooniline kasutamine. Autentimine erinevatesse keskkondadesse (riigiportaal, digilugu jne) ja dokumentide allkirjastamine. Mobiil-ID ja Smart-ID tutvustus.
  • E-keskkonnad suhtlemiseks, õppimiseks. Zoom ja/või MS Teams keskkondade kasutamine. 


Koolitaja Kadi Tamm.  Registreerimine www.rahvaylikool.ee

Lisainfo: Maarja Keba, maarja@rahvaylikool.ee  tel 7361 548 või 5330 5205