Kutsume ettevõtteid, kodanikuühendusi, asutusi, organisatsioone, kohalikke omavalitsusi ning üksikisikuid esitama kandidaate konkursile Jõgevamaa ettevõtete ja kodanikuühenduste tunnustamine 2023.

Tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtete ja kodanikuühenduste tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse.

Ettevõtete tunnustamise kategooriad:

Aasta ettevõte 2023
Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas.
Panustab piirkonna positiivse kuvandi kujundamisse ning kohalikku kogukonda.
Väärtustab töötajate heaolu ning arengut.
Arenev ettevõte (nt tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms).
Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.
Väike ja tubli 2023
Stabiilsete majandusnäitajatega väike-ettevõte.
1-10 töötajat.
Arenev ettevõte (nt tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms). Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.
Investeerija 2023
Viimase aasta jooksul teinud investeeringu alustamaks majandustegevust Jõgeva maakonnas või
teinud märkimisväärse investeeringu varasemalt piirkonnas tegutsevas ettevõttes.
Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.
Turismitegija 2023
Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust.
Aitab kujundada piirkonna positiivset kuvandit.
Arenev institutsioon (nt teenused või investeeringud jms).
Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.
Ettevõtluse edendaja 2023
Ettevõtluse edendaja võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, sihtasutus või mittetulundusühing, mis on märkimisväärselt kaasa aidanud ettevõtluse arengule Jõgevamaal või nähtavalt esindanud Jõgevamaad.
Kliimasõbralik ettevõte 2023
Jõgevamaa kiimasõbralik ettevõte on ettevõte, kes on viimase 18 kuu jooksul muutnud oma protsesse, tehnoloogiaid, (töö)keskkonda oluliselt kliimasõbralikumaks ja/või taaskasutab toorainet.
Esita ettevõtete tunnustamise kandidaat veebis  SIIN.  
Tutvu ettevõtete tunnustamise statuudiga.

 

Kodanikuühenduste tunnustamise kategooriad:

Parim kodanikuühendus 2023
Auhinnaga Parim kodanikuühendus 2023 tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud seltsingut, mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on 2022. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas
Valiku alused:
– organisatsiooni üldine tuntus ja maine;
– organisatsiooni liikmete arv;
– koostöös teiste ühenduste ja omavalitsusega läbi viidud projektide ja sündmuste arv ning maine;
– läbiviidud projektide arv, nende mõju organisatsioonile ja piirkonnale;
– tegutsemisest tulnud lisandväärtus piirkonnale.
Parim kodanikuühenduse projekt 2023
Auhinnaga Parim kodanikuühenduse projekt 2022 tunnustatakse projekti, objekti, sündmust, teenust  vms, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale.
Valiku alused:
– saavutatud lisandväärtus ja mõju piirkonnale;
– projekti jätkusuutlikkus;
– kaasatud partnerite ja kasusaajate/osalejate arv;
– tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias).
Ettevõtlik vabaühendus 2022
Auhinnaga Ettevõtlik vabaühendus 2022 tunnustatakse  mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on silma paistnud eduka majandustegevusega, kelle üks peamisi sissetulekuallikaid on omateenitud tulu ning kes osutab teenust või müüb toodet/tooteid, mis on kogukonnas või ka laiemalt nõutud ja vajalikud.
Väärt algatus 2022
Auhinnaga Väärt algatus 2022 tunnustatakse eraisikut või eraisikute gruppi, ettevõtet, kohalikku omavalitsust või asutust/organisatsiooni (võib ka mittetulundusühingut), kes on algatanud ja ellu viinud kohalikule kogukonnale või laiemale piirkonnale uue ja olulise tähtsusega sündmuse või rajanud / korrastanud vabatahtlikult kogukonnale olulise objekti või muul moel aidanud kaasa avatud ja kaasava kodanikuühiskonna toimimisele Jõgevamaal.
Esita kodanikuühenduste tunnustamise kandidaat veebis SIIN.  
Tutvu kodanikuühenduste tunnustamise statuudiga 
Kandidaate saab esitada veebikeskkonnas kuni 20. oktoobrini 2022. 

Lisainformatsioon
Kersti Kurvits                                                                                                        Aive Tamm
kodanikuühenduste konsultant                                                                          juhataja
e-post: kersti@jaek.ee või tel 520 8423                                                           e-post: aive@jaek.ee, tel 5309 0915