Meede: alustava ettevõtja Starditoetus taotlusvoor: AVATUD  kuni  31.08.2022 kell 23:59

Taotlemine lõpeb seoses meetme rahaliste vahendite lõppemisega.

Riigi Tugiteenuste Keskus:

2021-2027 perioodi struktuurivahendite rakenduskava kinnitatakse käesoleva aasta IV kvartalis, mille järel kavandab MKM koostöös maakondlike arenduskeskustega avada uue starditoetuse meetme. Täpsem info uue meetme ja tingimuste osas sügisel. https://www.rtk.ee/toetuste-taotlemine-ja-korraldamine/taotlusvoorud/avatud-taotlusvoorud-0 

Maakondlikud arenduskeskused jätkavad ettevõtlikele inimestele nõustamisteenuse pakkumist senisel kujul ning toetavad ettevõtlikkuse teadliku kasvatamise sündmuste korraldamise abil piirkondliku ettevõtluskeskkonna ja kogukondade arengut.